türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu basvurusu 6

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? Ancak açılacak iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı verilirse bu durumda işyeri dava sürerken de faaliyetlerine devam edebilir. Aynı yıl içinde üç defadan fazla faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatı iptal edilecektir. Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür. Mevzuatımıza göre, işletmelerin sağlaması gereken kriterler […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu basvurusu 6

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? Ancak açılacak iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı verilirse bu durumda işyeri dava sürerken de faaliyetlerine devam edebilir. Aynı yıl içinde üç defadan fazla faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatı iptal edilecektir. Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür. Mevzuatımıza göre, işletmelerin sağlaması gereken kriterler […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu basvurusu 6

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? Ancak açılacak iptal davasında yürütmenin durdurulması kararı verilirse bu durumda işyeri dava sürerken de faaliyetlerine devam edebilir. Aynı yıl içinde üç defadan fazla faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatı iptal edilecektir. Ayrıca bu işletmeler aleyhine idari para cezası kesilmesi de mümkündür. Mevzuatımıza göre, işletmelerin sağlaması gereken kriterler […]